Bestyrelse

RFormand:

Tina Merete Jensen
Skovvænget 4, 4800 Nykøbing F
Mail: tmj4800@gmail.com

Sekretær/webmaster:

Ida Enoch
Æblehaven 44, 4800 Nykøbing F.
Mail: idch1988@gmail.com

Kasserer:

Olav Hølund
Bangsebrovej 19, 4800 Nykøbing F.
Mail: olavhoelund@gmail.com

Menigt medlem 

 

Menigt medlem 

 

Suppleanter:

Bente Jensen
Bangsebrovej 11, 4800 Nykøbing F.

Finn Christensen
Blommehaven 29, 4800 Nykøbing F.
(er koordinator for petanquekampe)