Foreningens virke

Foreningens formål er at virke for fastholdelse og styrkelse af lokalsamfundet i Bangsebro og varetage lokalsamfundets interesser overfor offentlige myndigheder og private institutioner.

I det daglige virke betyder det at:

  • Kontakt til Guldborgsund kommune, hvor vi f.eks. gør opmærksom på fejl og mangler   ved områdets tekniske anlæg, såsom veje, grønne områder, kloak og belysning. Samtidig med, at vi kan fremkomme med forslag/ønsker til forbedring af bestående forhold

 

  • I samarbejde med de øvrige grundejerforeninger i Nordbyen afholder vi Sankt Hans og øvrige fælles arrangementer f.eks. loppemarked 

 

  • Udlån/udlejning effekter. Foreningen råder pt. over:
    • Æresport med tilhørende flagstænger (gratis)
    • Lyskæde (gratis)

 

For udlevering af æresport, flagstænger og lyskæde kontaktes: Torsten Ljungstrøm, Vandværksvej 83, tlf. nr. 5485 5885 (dagtimerne) eller mobil nr. 2933 1996.