Velkommen til bydelen Bangsebro

Generalforsamling 11-3 2020 kl 18.30 Nordby skolen

Indkaldelse til generalforsamling..

 
 

Indkaldelse til generalforsamling
I Bangsebro Grundejerforening


Der indkaldes til ordinær generalforsamling, i henhold til punkt 4 i vedtægterne for Bangsebro Grundejerforening, onsadg d. 11. marts kl. 18:30 på Nordbyskolen (Aula’en)


Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Fremlæggelse af regnskab

 4. Foreningens fremtidige virksomhed evt.nedlæggelse hvis vi ikke får flere i bestyrelsen

 5. Fastsættelse af kontingent

  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 100,- årligt

 6. Indkomne forslag

 7. Valg af bestyrelse + suppleanter


  1. Valg til bestyrelsen – følgende er på valg

               Olav Theen Hølund - ønsker ikke genvalg

               Tina Merete Jensen- ønsker delvis genvalg

               Ida Enoch- ønsker delvis genvalg


  1. Valg af suppleanter
   Bente Jensen – ønsker genvalg
   Finn Christensen – ønsker genvalg

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

 2. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen sendes skriftligt til formand Tina Merete Jensen (tmj4800@gmail.com), senest 7 dage før generalforsamlingen.


Tilmelding af hensyn til spisning

Foreningen er vært ved 3 stk. smørrebrød, samt en øl eller en sodavand – og af hensyn til maden tilmelding er nødvendigt.
Du bedes tilmelde dig på mail til tmj4800@gmail.com, med angivelse af antal deltagere.
Tilmeldingsfristen er 4. marts 2020.
e
HUSK – HUSK – HUSK – HUSK
Kontingentindbetaling skal være foretaget inden generalforsamlingen. Det kan betales via det omdelte girokort, eller på MobilePay, BOX00624. Det er vigtigt at man skriver BOX foran nummer 00624, ellers modtager vi ikke indbetalingen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrrelsen

 
 
 
 

Du/I og familie ønskes tillykke med boligen og samtidig bydes du/I velkommen til området. 

Vi håber, I vil følge jer godt tilrette i området, som ligger i den nordlige del af Nykøbing F. og tæt på skov og grønne områder.

Den overvejende del af beboerne i området er medlemmer af Bangsebro Grundejerforening, og det er vores håb, at også du/I får lyst til at være med.

Gennem fællesskab gøres foreningen stærk!

Hvad arbejder Bangsebro Grundejerforening med?

Bangsebro grundejerforening arbejder med:

 • Størst mulig indflydelse over for kommunen
  • Hastighedsdæmpende foranstaltninger
  • Snerydning
  • Affaldsstativer i skoven
  • Skilte med Nabohjælp
  • Etablering af Mounten bike sti i skoven
  • Vedligeholdelse af fællesareal med legeplads 
 • Tryghed i vort område
  • Betalt og vedligeholder hjertestarter
  • Nabohjælp
  • Nabosammenhold
  • Facebookside med erfaringsudveksling 
 • Sociale aktiviter
  • Affaldsindsamling
  • Loppemarked
  • Julemarked
  • Etc.
 • Andre fordele
  • Rabat på Yousee tv pakker
  • Effekter til udlån eller billig leje

 

Vær med og få indfydelse, sammen står vi stærkere!